eMahkeme
eMahkeme – Online Uyuşmazlık Çözümü

eMahkeme Online Uyuşmazlık Çözümü ile hukuki uyuşmazlıklarınızı ekonomik, hızlı ve güvenilir şekilde çözebilirsiniz.

eMahkeme – Teknoloji Her Alanda Tüm Alışkanlıklarımızı Değiştiriyor.

İnsanoğlu bilinen tarihin başlarından beri birlikte yaşamış ve bir medeniyet inşa etmiştir. Birlikte yaşamak insanlığın gelişimine katkılar sunsa da beraberinde sorunlarda getirmiştir. Bu sorunların çözümü için insanlık modern hukukun gelişimiyle beraber çeşitli yollar bulmuştur. İlk olarak fiziki mahkemeler kurularak kişiler bu mahkemelerde sorunlarına çare aramışlardır. Daha sonra bu mahkemelerin fiziken ulaşımının zor olması, süreçlerin çok zaman alması ve masraflı oluşu dolayısıyla Alternatif Uyuşmazlık Yolları (ADR) araştırılamaya başlanmıştır. Alternatif Uyuşmazlık Yollarına başvurulması insanoğlunun sorun çözme mantığı ve alışkanlıklarını değiştirmiştir. Bu araştırma sonucunda insanlar tabiatlarına en uygun yöntem olan arabuluculuğu yoğun şekilde kullanmaya başlamışlardır.

Arabuluculuk insanlara gizlilik, esnek müzakere imkânları ve çözümler sunmuştur. 21. yy başlarında teknolojiye erişim ve iletişim metotlarının gelişimiyle insanoğlunun alışkanlıkları olağanüstü şekilde değişmiştir. İnternetin tüm dünyada yaygınlaşması, insanların günde ortalama 4 saatlerini online olarak geçirmesi sonucunu doğurmuştur. İnsanlar uzak akrabalarıyla internet vasıtasıyla görüşmekte, iş toplantılarını internet üzerinden gerçekleştirmekte, yemek siparişlerini ve kıyafet ihtiyaçlarını internet vasıtasıyla gidermektedir. Peki insanlar online olarak tüm ihtiyaçlarını karşılarken neden uyuşmazlıklarını da online olarak çözemesinler? İşte eMahkeme teknolojinin insanların tüm alışkanlıklarını değiştirdiği günümüzde yeni alışkanlıklardan doğan sorunların çözüm adresidir.

eMahkeme sayesinde kullanıcılar, evde dinlenirken, çalışırken veya tatildeyken sorunlarını çözebilecektir. Hem de bu sonuç klasik mahkeme kararlarıyla aynı hukuki güvenceye sahip olacaktır. eMahkeme’yle sorunlarınızı masrafsız, kısa sürede, hukuki güvenceye sahip şekilde çözebilecekken, masraflı ve uzun süreçler alan diğer uyuşmazlık çözüm yollarının tercihi günümüz alışkanlıklarına uygun değildir. Sonuç olarak eMahkeme Türkiye’nin ilk Online Uyuşmazlık Çözüm portalı olarak kullanıcılarına hukuki uyuşmazlıklarını yeni alışkanlıklarına uygun olarak çözme imkanı sunmaktadır.